Šmalcova abeceda, Petr Šmalec

BA06
Šmalcova abeceda

  • 247 Kč bez DPH
  • (1 ks) Skladem
    Můžeme doručit do: 30.7.2021
299 Kč
Kategorie: Knihy pro děti od 7 let
 

Poznávat roztodivný svět skrze Abecedu se děti učily odedávna. Sekorovy štafličky coby A a Bábu břichatou si při psaní velkých liter nejeden z nás vybaví. Petr Šmalec nám konečně nabízí novou verzi. Děti se formou zábavné a nikdy nekončící hry naučí nová slova i nové situace. Obrazové tabule dávají prostor imaginaci malým čtenářům, pro která se písmena mají stát novým světem i otázkám asistujících rodičů. Hádanky na každé stránce rozvádějí či doplňují příběhy, které autor rozehrává v obrazech. Básně současných mladých básníků nejen ilustrují po svém, ale zároveň nabízejí dítěti první dotek "opravdové poezie".
Pro děti od čtyř let.
Na vzniku knihy se podíleli Radek Malý, Jiří Dvořák, Markéta Šimková, Petr Šmalec.

recenze:

 

Magdalena Wagnerová - Šmalcova abeceda
Portál české literatury 2005
Pro každého, kdo se nějakým způsobem zaobírá tvorbou pro děti, je abeceda – lépe řečeno možnost zpracovat abecedu po svém – sen, lákavé sousto anebo výzva, a nezáleží na tom, jestli jde o spisovatele, básníka anebo výtvarníka, grafika či přímo nakladatelství. Na tom není nic divného ani zarážejícího, protože abeceda je pro dítě jakýmsi výchozím bodem k jednomu ze základních poznání. A tak postupem času vznikají stále nové a nové abecedy, které se podobají básnickým sbírkám, pohádkovým cyklům, slabikářům, někdy jde o čistě obrazové publikace anebo ryze individuální autorské zpovědi, jež jsou abecedou jen volně inspirované. Záleží na každém z nás, které z výsledných podob dáváme přednost, o čem si myslíme, že je pro naše dítě (či děti obecně) vhodnější, anebo kterého autora preferujeme. A pak je zde ještě něco, a to moment překvapení. Nastává tehdy, když se nám dostane do ruky abeceda, ke které jsme předem nestačili či z nějakých důvodů nemohli zaujmout jakékoli stanovisko. Nepřečetli jsme si předem jedinou recenzi, žádný známý nás nestihl informovat a my jsme ke knize přistoupili jakoby zadem. Pak se nám kniha buďto líbí, anebo nelíbí.
Jak je to tedy s abecedou Petra Šmalce, kterou vydalo nakladatelství Baobab? Ústy klasika, recenzent není nikdy nestranný, protože je to recenzent. Ale pokud už se mu přihodí, že otevře knihu a neví, co uvnitř najde, pak jeho překvapení (je-li překvapen), jeho údiv (je-li udiven), jeho uspokojení (je-li uspokojen) či úsměv (je-li pobaven) jsou upřímné, i když nesmíme zapomínat, že hlavní postavou není recenzent, ale čtenář. Pokusme se tedy nahlédnout tuto knihu očima čtenáře.
Šmalcova abeceda (vycházejme z oficiálního názvu knihy, i když se na této publikaci autorsky podílelo více lidí: na výtvarné stránce Markéta Šimková, verše kromě Šmalce a Šimkové napsali Radek Malý a Jiří Dvořák) má všechny předpoklady překvapit, udivit, uspokojit a v neposlední řadě i pobavit. Písmena (z pochopitelných důvodů v abecedním řazení) následují spořádaně po sobě, jak se je učí každé dítě – včetně těch, které jsou opatřeny háčky, což ne každý předchůdce Petra Šmalce respektoval. Chybí jedině písmeno W. Všechna ostatní písmena naopak obsahují hned několik rovin, poloh anebo způsobů vnímání, čímž se výrazně rozšiřuje škála věku potencionálních čtenářů, kteří si mohou knihu přečíst (prohlédnout, vnímat, hrát si s ní ) individuálně. To je jedna z největších předností této knihy. Jakýmsi úvodem ke každému písmenu je básnička, jež otevírá problematiku zvoleného příběhu. Jestliže jde o mírně pošahanou babku (neboli babičku Boženku), která je bez brýlí zcela vedle, pak se verše dotknou situace v domě, kde je všechno tak trochu pošahané. Druhou výkladovou rovinou je vzápětí pohled na protilehlou stranu, kde čtenář nalezne velký barevný obrázek. Ten mapuje situaci v domě vizuálně a s vydatnou pomocí humoru a nadsázky se nezdráhá zobrazit právě tu pošahanou babku, která sedí na bagru a loví v bazénu utopenou berli.

Třetí polohou je hádanka, úkol či otázka, které burcují dětského čtenáře (a možná že nejen dětského) k aktivní spoluúčasti. Ať už se hledá chybějící ozdoba na dortu nebo se počítají vybourané cihly ve věznici, pokaždé se musí dítě zamyslet a „splnit úkol“, který počítá s postřehem, pozorovacím talentem, počty, fyzikou, logikou, důvtipem, trpělivostí nebo odvahou tipovat. Tím se dostáváme ke čtvrté poloze, a tou jsou pomocné černobílé obrázky. Ovšem ne vždycky plní funkci nápovědy, ne vždycky jsou návodem. Někdy je návodem naopak barevný obrázek naproti. V několika málo případech chybí básnička, výjimečně barevný obrázek tvoří dvoustranu. V závěru knihy pak najdeme nejen správná řešení, ale i jakýsi rejstřík, tvořený ze všech zobrazených slov, začínajících od toho kterého písmena. Jediné X žádná slova nenabízí, protože autoři toto problematické písmeno obešli a využili jeho grafického motivu dvou zkřížených čar, a v rámci písmene Y zvědavý čtenář nalezne nikoli slova tímto písmenem začínající, ale všechna slova, která je možno najít na příslušném obrázku. Z tohoto výčtu je patrné, že způsobů, jak knihu číst, je opravdu bezpočet, nemluvě o zadní předsádce, kterou tvoří herní plán známé a oblíbené dětské hry Člověče, nezlob se.
Jedním z významných aspektů, jak na tuto výjimečnou knihu nahlížet, je skutečnost, že nezáleží jen na autorech a jejich nabídce, ale také schopnostech malých čtenářů, případně jejich rodičů, které své děti touto knihou citlivě a podnětně provedou. Jestliže se dnes volá po tzv. interaktivní zábavě v rámci výchovy dítěte, nevím o lepší příležitosti.

 

Svatava Urbanová - Prostor pro aktivní konkretizaci
Ladění, březen 2007, s. 2-10.

Výtvarník Petr Šmalec, mimo jiné ilustrátor knihy Ferda Páv fotograf inspirované tvorbou Christiana Morgensterna, je autorem a ilustrátorem knihy s názvem Šmalcova ABECEDA a autorem hry s názvem Šmalcovo pexeso. Dovede propojit slovo a obraz a rozvíjet prostorové impulsy formou počítačové grafiky, přitom tematicky je inspirován písmeny abecedy, slovy s počátečními písmeny v abecedním pořadí. Pracuje promyšleně a všímá si jak přirozeného významu slov a symbolů, tak propojuje umělecký výraz s praktickou zkušeností.
...
Šmalcova široká tvůrčí potence vychází ze situačních příběhů a sémantické hodnoty slova, přitom vazba textu a obrazu se v jeho abecedě stává součástí širší konotace významů a spolu s dalšími prvky a jejich kombinacemi částí a celku vytvářejí strukturu. Uvnitř se vytváří síť vztahů, každý prvek má svůj význam. Kdyby obrázky stály osamoceně, měly by omezený význam. Taková optika a uchopení předmětů z více stran není v knihách Baobabu ojedinělá.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: